O MNE

Šuflík je taká osobná polička, kde si ukladám všetky knihy, ktoré počas roka prečítam. V tom minulom ich bolo 60. Zaznamenávam svoje postrehy z príbehov, opisujem hlavných hrdinov a približujem diela ostatným milovníkom kníh. To, čo sa začalo ako pracovný projekt založený na jednom newslettri mesačne, prerástlo do niečoho väčšieho. Rozhodla som sa vyjsť zo svojej komfortnej zóny a verejne prezentovať svoje myšlienky.